Bendrovėje įdiegta kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema ISO 9001, ISO 14001. UAB "Mažeikių komunalinis ūkis" kokybės ir aplinkosaugos politika: Bendrovė teikdama įvairias komunalines paslaugas Mažeikių rajone įsipareigoja *  Toliau vystyti kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą ir jos rezultatyvumą, atsižvelgiant į klientų lūkesčius, poveikį aplinkai bei valdžios institucijų nuostatus; * Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisinių ir normatyvinių reikalavimų, bei sutartinių įsipareigojimų; * Mažinti neigiamą bendrovės vykdomos veiklos poveikį aplinkai ir didinti suinteresuotų šalių pasitenkinimą; * Plėsti teritorijų aplinkotvarkos paslaugas didinant rezultatyvumą ir efektyvumą;