Bendrovė renka antrines žaliavas, jas rūšiuoja ir paruošia perdirbimui. Per metus bendrovė sutvarko apie 635 tonų antrinių žaliavų: stiklo 400 tonų, popieriaus 175 tonų, plastiko 60 tonų. Antrinės žaliavos surenkamos viešose vietose pastatytais antrinių žaliavų surinkimui skirtais konteineriais , apvažiavimo būdu, priimamos antrinių žaliavų surinkimo ir rūšiavimo arkiniame sandėlyje Kęstučio g. 15, Mažeikiai . Antrinių žaliavų surinkimas iš gyventojų mažina atliekų patekimą į sąvartyną ir prailgina sąvartyno tarnavimo laiką, taip pat šios medžiagos dar kartą naudojamos gamyboje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad antrinės žaliavos, užterštos pavojingomis atliekomis, t.y.: pakuotė kurioje buvo tirpikliai, alyvos, naftos produktai ar kitos pavojingos atliekos (žiūrėti į pakuotės ženklinimą), plastikinės automobilių dalys yra surenkamos atskirai. Žiūrėti į pavojingų atliekų surinkimą. Antrinės žaliavos, jų tarpe ir pakuotės atliekos, iš įmonių surenkamos sudarius sutartis.
Įmonei pageidaujant, antrinės žaliavos priimamos arkiniame sandėlyje Kęstučio g. 15, Mažeikiai.

 


DĖMESIO !  KONTEINERIŲ DALINIMAS !

Gyventojų patogumui, pakuočių
surinkimas maišais nuo 2016-04-30 d. bus keičiamas į surinkimą
konteineriais.

 

Pakuočių surinkimo grafikas 2017

 

 Stiklo pakuočių surinkimo ir išvežimo grafikas 2017 m. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje

 Popieriaus ir plastiko pakuočių surinkimo ir išvežimo grafikas 2017 m. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje

 

 

Išsamesnė informacija teikiama tel. (443) 25075, 8 698 87745, 8 611 35431.