Bendrovė renka antrines žaliavas, jas rūšiuoja ir paruošia perdirbimui. Per metus bendrovė sutvarko apie 940 tonų antrinių žaliavų.Iš jų: stiklo 440 tonų, popieriaus 225 tonų, plastiko 245 tonų. Antrinių žaliavų surinkimui Mažeikių rajono gyventojams yra išdalinta per 8500 pakuočių rūšiavimui skirtų konteinerių komplektų. Viešose vietose antrinės žaliavos surenkamos pastatytais antrinių žaliavų surinkimui skirtais konteineriais.
Nuoroda į detalią informaciją apie tinkamą antrinių žaliavų rūšiavimą:  www.tratc.lt/gyventojams/atlieku-rusiavimas/
Antrinių žaliavų surinkimas iš gyventojų mažina atliekų patekimą į sąvartyną ir prailgina sąvartyno tarnavimo laiką, taip pat šios medžiagos dar kartą naudojamos gamyboje. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad antrinės žaliavos, užterštos pavojingomis atliekomis, t.y.: pakuotė kurioje buvo tirpikliai, alyvos, naftos produktai ar kitos pavojingos atliekos (žiūrėti į pakuotės ženklinimą), plastikinės automobilių dalys yra surenkamos atskirai. Žiūrėti į pavojingų atliekų surinkimą. Antrinės žaliavos, jų tarpe ir pakuotės atliekos, iš įmonių surenkamos sudarius sutartis.
Įmonei pageidaujant, antrinės žaliavos priimamos arkiniame sandėlyje Kęstučio g. 15, Mažeikiai.

  

 

Išsamesnė informacija teikiama tel. (443) 25075, 8 698 87745