ISO 9001  ISO 14001

 

Bendrovėje įdiegta kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistema ISO 9001, ISO 14001.

UAB "Mažeikių komunalinis ūkis" kokybės ir aplinkosaugos politika:

*    Toliau vystyti kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą ir jos rezultatyvumą, atsižvelgiant į klientų lūkesčius, poveikį aplinkai bei valdžios institucijų nuostatus;   
*    Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisinių ir normatyvinių reikalavimų, bei sutartinių įsipareigojimų;
*   Vystyti atliekų rūšiavimą, mažinti atliekų srautą į sąvartyną;
*   Plėsti teritorijų aplinkotvarkos paslaugas didinant rezultatyvumą ir efektyvumą.
*   Vystyti energetinio baro veiklą plečiant paslaugų pasiūlą.
*   Vystyti garažo baro veiklą plečiant paslaugų pasiūlą.