Antrinės žaliavos ir pakuočių atliekos


UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ tvarko antrines žaliavas ir pakuočių atliekas. Su atliekų turėtojais (paslaugų užsakovais) sudaromos pakuočių atliekų surinkimo ir sutvarkymo sutartys. Sutartys registruojamos ir atliekų apskaita vedama vadovaujantis LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, GPAIS sistemoje (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema).


Bendrovė yra registruota Valstybiniame atliekų tvarkytojų registre (ATVR) https://atvr.aplinka.lt/;jsessionid=bdcd1f9f69b1f8d6b0065e61ad8e . Įrašyta į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą http://atliekos.gamta.lt/cms/index?rubricId=5b13ace7-3b64-498f-b04e-c3f1b5d1f647 .


Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad antrinės žaliavos, užterštos pavojingomis atliekomis, t.y.: pakuotė kurioje buvo tirpikliai, alyvos, naftos produktai ar kitos pavojingos atliekos (žiūrėti į pakuotės ženklinimą), plastikinės automobilių dalys yra surenkamos atskirai. Žiūrėti į pavojingų atliekų surinkimą. Įmonei pageidaujant, antrinės žaliavos priimamos arkiniame sandėlyje Kęstučio g. 15, Mažeikiai.


Dėl antrinių žaliavų ir pakuočių tvarkymo prašome kreiptis el. paštu: kestutis@mku.lt .
Tel. nr. 8698 87745

Užsakyti paslaugą!