Asbesto atliekų tvarkymas


Asbesto turinčios atliekos (asbestinis šiferis, kai kurios izoliacinės medžiagos) yra priskiriamos
pavojingoms atliekoms, nes asbesto dulkės yra kancerogeninė medžiaga, galinti sukelti vėžinius
susirgimus.


Tvarkant asbestines stogų dangas, asbesto atliekas paimame iš atliekų susidarymo vietos ir
nuvežame į Jėrubaičių sąvartyną. Asbestinio stogo dangos pervežimo į Jėrubaičių sąvartyną
vieno reiso (iki 3 t) kaina 115 Eur be PVM, 139,15 Eur su PVM. Dangos lakštai privalo būti
supakuoti ant padėklų, smulkios dalys sudėtos į sandarius maišus. Sąvartyne atliekų šalinimo
kaina 68,78 EUR už toną be PVM.


Atliekų turinčių asbesto transportavimui ir sandėliavimui taikomi šie aplinkosauginiai reikalavimai:
• Atliekos privalo būti patalpintos sandariame plastikiniame maiše, tvarkingai sudėtos ant euro
standarto padėklo ir apjuostos rišamąja pakavimo juosta.
• Atliekų pakuotė turi būti paženklinta specialiu atliekų pavojingumą nurodančiu ženklu

STATYBINĖS MEDŽIAGOS TURINČIOS ASBESTO

Atliekos kodas 17 06 05 *

Turėtojas: _____________________________

(įmonės kodas, pavadinimas)

_______________

(adresas)

Atsakingas asmuo:  _________________________

(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

 

Šis reikalavimas nėra privalomas gyventojų perduodamoms atliekoms.


• Kiekvienai atliekų siuntai išrašomas GPAIS atliekų lydraštis. Šis reikalavimas nėra
privalomas gyventojų perduodamoms atliekoms.

UAB “Mažeikių komunalinis ūkis” yra registruota Valstybiniame atliekų tvarkytojų registre (ATVR) https://atvr.aplinka.lt/;jsessionid=bdcd1f9f69b1f8d6b0065e61ad8e .

Bendrovei išduota LR AM Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001056 suteikianti
teisę rinkti ir laikyti pavojingas atliekas.


Išsamesnė informacija teikiama tel.: 8-698-87745.

Užsakyti paslaugą!