Asbesto atliekų tvarkymas


Asbesto turinčios atliekos (asbestinis šiferis, kai kurios izoliacinės medžiagos) yra priskiriamos pavojingoms atliekoms, nes asbesto dulkės yra kancerogeninė medžiaga, galinti sukelti vėžinius susirgimus.


Tvarkant asbestines stogų dangas, asbesto atliekas paimame iš atliekų susidarymo vietos ir nuvežame į Jėrubaičių sąvartyną. Asbestinio stogo dangos pervežimo į Jėrubaičių sąvartyną vieno reiso (iki 3 t) kaina 98,91 Eur be PVM, 119,68 Eur su PVM. Dangos lakštai privalo būti supakuoti ant padėklų, smulkios dalys sudėtos į sandarius maišus. Sąvartyne atliekų šalinimo kaina 62,99 EUR už toną be PVM.


Atliekų turinčių asbesto transportavimui ir sandėliavimui taikomi šie aplinkosauginiai reikalavimai:
• Atliekos privalo būti patalpintos sandariame plastikiniame maiše, tvarkingai sudėtos ant euro standarto padėklo ir apjuostos rišamąja pakavimo juosta.
• Atliekų pakuotė turi būti paženklinta specialiu atliekų pavojingumą nurodančiu ženklu

 

STATYBINĖS MEDŽIAGOS TURINČIOS ASBESTO

 

Atliekos kodas 17 06 05 *

 

Turėtojas: _____________________________

(įmonės kodas, pavadinimas)

_______________

(adresas)

Atsakingas asmuo:  _________________________

(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

 

 

Šis reikalavimas nėra privalomas gyventojų perduodamoms atliekoms.
• Kiekvienai atliekų siuntai išrašomas GPAIS atliekų lydraštis. Šis reikalavimas nėra privalomas gyventojų perduodamoms atliekoms.

UAB “Mažeikių komunalinis ūkis” yra registruota Valstybiniame atliekų tvarkytojų registre (ATVR) https://atvr.aplinka.lt/;jsessionid=bdcd1f9f69b1f8d6b0065e61ad8e .

Bendrovei išduota LR AM Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001056 suteikianti teisę rinkti ir laikyti pavojingas atliekas.


Išsamesnė informacija teikiama tel.: 8-698-87745.

Užsakyti paslaugą!