Statybinių atliekų tvarkymas


UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ surenka ir tvarko statybines atliekas. Su atliekų turėtojais (paslaugų užsakovais) sudaromos atliekų surinkimo ir sutvarkymo sutartys. Sutartys registruojamos ir atliekų apskaita vedama vadovaujantis LR Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės, GPAIS sistemoje (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema).


Bendrovė yra registruota Valstybiniame atliekų tvarkytojų registre (ATVR) https://atvr.aplinka.lt/;jsessionid=bdcd1f9f69b1f8d6b0065e61ad8e .


Statybos darbus vykdančioms bendrovėms ir gyventojams siūlome smulkių statybinių atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugą. Teisės aktų reikalavimu statybvietėje susidarančios atliekos privalo būti rūšiuojamos. Dažniausiai susidaro šios atliekos:


Nepavojingos smulkios statybinės atliekos:
 Betono, plytų, tinko atliekos;
 Gipso plokštės
 Izoliacinės atliekos;
 Stogo dangos pagal medžiagų rūšis;
 Medis, medienos pagrindu plokštės
 Metalas;
 Stiklas;
 Mišrios smulkios statybinės atliekos.


Statybinių medžiagų pakuotės:
 Popierinės;
 Plastikinės.
 Metalinės.


Pavojingos atliekos ir jų pakuotės:
 Asbesto atliekos;
 Plastikinės pakuotės užterštos pavojingomis medžiagomis;
 Metalinės pakuotės užterštos pavojingomis medžiagomis.


Išrūšiuotų atliekų laikinam saugojimui siūlome 6 m3, 8 m3, 12 m3 talpos konteinerius.

Paslaugos kainos priklauso nuo atliekų rūšies, kiekio, svorio, konteinerio naudojimo trukmės.
Smulkesnė informacija teikiama gavus užklausą el.paštas: kestutis@mku.lt


Papildoma informacija suteikiama mob.tel. 8-698-87745,

Užsakyti paslaugą!