Atliekų tvarkymas ir surinkimas

Išsamesnė informacija telefonu

  • Esame įregistruoti Valstybiniame atliekų tvarkytojų registre (ATVR);
  • Vykdoma veikla pagal Taršos leidimą 65/TL-Š.4-19/2015
  • Bendrovei išduota LR AM Pavojingų atliekų tvarkymo licencija Nr. 001056 suteikianti teisę rinkti ir laikyti pavojingas atliekas.
  • Esame įtraukti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą;
  • Vykdomai veiklai išduotas NVSC leidimas. Sprendimas Nr. 2023-04-21 Nr. (8-11 14.3.4 Mr)2-18927
Surenkamos ir sutvarkomos šių tipų atliekos:

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ tvarko antrines žaliavas ir pakuočių atliekas. Su atliekų turėtojais (paslaugų užsakovais) sudaromos pakuočių atliekų surinkimo ir sutvarkymo sutartys. Sutartys registruojamos ir atliekų apskaita vedama vadovaujantis LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėmis, GPAIS sistemoje (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema).

Bendrovė yra registruota Valstybiniame atliekų tvarkytojų registre (ATVR).

Įrašyta į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad antrinės žaliavos, užterštos pavojingomis atliekomis, t.y.: pakuotė kurioje buvo tirpikliai, alyvos, naftos produktai ar kitos pavojingos atliekos (žiūrėti į pakuotės ženklinimą), plastikinės automobilių dalys yra surenkamos atskirai. Žiūrėti į pavojingų atliekų surinkimą. Įmonei pageidaujant, antrinės žaliavos priimamos arkiniame sandėlyje Kęstučio g. 15, Mažeikiai.

Komunalinės atliekos yra namų ūkių atliekos, kylančios iš gyventojų kasdieninio gyvenimo ir namų ūkių veiklos. Tai gali apimti buitinės atliekas, tokias kaip maisto likučiai, higienos atliekos ir kt.

Gamybinės atliekos yra susijusios su pramonės ir verslo veikla. Tai gali apimti gamybos procesų metu išmetamus atliekų produktus, gamybos perteklių, pakuotes, cheminius atliekų produktus ir kt.

Abiem atvejais, tinkamas atliekų tvarkymas yra svarbus siekiant išvengti neigiamų poveikių aplinkai ir žmogaus sveikatai. Dauguma šalių įgyvendina įvairius atliekų tvarkymo metodus, tokius kaip perdirbimas, sąvartynų tvarkymas, energijos gavimas iš atliekų ir kt. Taip pat yra pastangų skatinti atliekų mažinimą, perdirbimą ir atliekų kūrimo mažinimą pramonėje. Tai padėtų sumažinti aplinkos taršą ir naudoti išteklius efektyviau.

Statybos darbus vykdančioms bendrovėms ir gyventojams siūlome smulkių statybinių atliekų surinkimo ir sutvarkymo paslaugą. Teisės aktų reikalavimu statybvietėje susidarančios atliekos privalo būti rūšiuojamos. Dažniausiai susidaro šios atliekos:


Nepavojingos smulkios statybinės atliekos:
Betono, plytų, tinko atliekos;
Gipso plokštės
Izoliacinės atliekos;
Stogo dangos pagal medžiagų rūšis;
Medis, medienos pagrindu plokštės
Metalas;
Stiklas;
Mišrios smulkios statybinės atliekos.


Statybinių medžiagų pakuotės:
Popierinės;
Plastikinės.
Metalinės.


Pavojingos atliekos ir jų pakuotės:
Asbesto atliekos;
Plastikinės pakuotės užterštos pavojingomis medžiagomis;
Metalinės pakuotės užterštos pavojingomis medžiagomis.


Išrūšiuotų atliekų laikinam saugojimui siūlome 6 m3, 8 m3, 12 m3 talpos konteinerius.

Paslaugos kainos priklauso nuo atliekų rūšies, kiekio, svorio, konteinerio naudojimo trukmės.
Smulkesnė informacija teikiama gavus užklausą el.paštu: kestutis@mku.lt

Biologiškai skaidžios atliekos – bet kokios atliekos, kurios gali skaidytis ar būti suskaidytos aerobiniu ar anaerobiniu būdu.

Jas sudaro lapai, kelmai, maisto atliekos ir panašiai.

UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ taip pat surenka elektroniką ir pavojingas atliekas.

Pavojingų atliekų transportavimui ir sandėliavimui taikomi šie aplinkosauginiai reikalavimai:
Atliekas gali vežti tik leidimą vežti pavojingas atliekas turintis vežėjas.
Atliekos privalo būti saugiai supakuotos, kad nekeltų pavojaus aplinkai.
Atliekų pakuotė turi būti paženklinta specialiu atliekų pavojingumą nurodančiu ženklu

 

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS PAVADINIMAS

Atliekos kodas ______________________

Turėtojas: _____________________________

(įmonės kodas, pavadinimas)

_______________

(adresas)

Atsakingas asmuo:  _________________________

(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

• Kiekvienai atliekų siuntai išrašomas GPAIS atliekų lydraštis. Šis reikalavimas nėra privalomas gyventojų
perduodamoms atliekoms.

Asbesto turinčios atliekos (asbestinis šiferis, kai kurios izoliacinės medžiagos) yra priskiriamos pavojingoms atliekoms, nes asbesto dulkės yra kancerogeninė medžiaga, galinti sukelti vėžinius susirgimus.


Tvarkant asbestines stogų dangas, asbesto atliekas paimame iš atliekų susidarymo vietos ir nuvežame į Jėrubaičių sąvartyną. Asbestinio stogo dangos pervežimo į Jėrubaičių sąvartyną vieno reiso (iki 3 t) kaina 145 Eur be PVM, 175,45 Eur su PVM. Dangos lakštai privalo būti supakuoti ant padėklų, smulkios dalys sudėtos į sandarius maišus. Sąvartyne atliekų šalinimo kaina 85,00 EUR už toną be PVM. 102,85 EUR už toną su PVM.


Atliekų turinčių asbesto transportavimui ir sandėliavimui taikomi šie aplinkosauginiai reikalavimai:
Atliekos privalo būti patalpintos sandariame plastikiniame maiše, tvarkingai sudėtos ant euro standarto padėklo ir apjuostos rišamąja pakavimo juosta.
Atliekų pakuotė turi būti paženklinta specialiu atliekų pavojingumą nurodančiu ženklu

STATYBINĖS MEDŽIAGOS TURINČIOS ASBESTO

Atliekos kodas 17 06 05 *

Turėtojas: _____________________________

(įmonės kodas, pavadinimas)

_______________

(adresas)

Atsakingas asmuo:  _________________________

(pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr.)

 Šis reikalavimas nėra privalomas gyventojų perduodamoms atliekoms.

Kiekvienai atliekų siuntai išrašomas GPAIS atliekų lydraštis. Šis reikalavimas nėra privalomas gyventojų perduodamoms atliekoms.

Padangų atliekos, taip pat vadinamos senomis arba naudotomis padangomis, yra gaminiai, kurie negali būti naudojami automobiliuose dėl įvairių priežasčių. Netinkamai tvarkomos arba naudojamos senos padangos gali turėti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Štai keli aspektai, kurie svarbūs kalbant apie padangų atliekas:

Aplinkos tarša.  Senos padangos, jeigu jos netinkamai tvarkomos, gali tapti aplinkos taršos šaltiniu. Padangose gali būti kenksmingų medžiagų, tokių kaip sunkieji metalai arba alyvos, kurios gali patekti į        dirvą ar vandenį, kenkdami ekosistemai.

Gaisrinė rizika. Senos padangos yra potencialus užsidegimo šaltinis. Didelės sąvartynų atliekų vietos, kuriose laikomos senos padangos, gali kelti gaisro pavojų.

Apleistų padangų kaupimas. Netinkamai tvarkomos padangos, kurios kaupiamos aplinkoje, tampa apleistomis ir neestetiškai patraukliomis vietomis. Tai gali paveikti vietos vizualinį įvaizdį ir gyventojų gyvenimo  kokybę.

Perdirbimas ir naudojimo galimybės. Priklausomai nuo šalies ir vietos, kurioje gyvenate, senos padangos gali būti perdirbamos arba panaudojamos kaip atliekų energijos šaltinis. Tačiau, siekiant išvengti neigiamų poveikių aplinkai, svarbu turėti tinkamus perdirbimo procesus.

Norint mažinti šias neigiamas pasekmes, svarbu organizuoti efektyvų padangų perdirbimo procesą, skatinti antrinį jų naudojimą ir užtikrinti, kad būtų laikomasi aplinkos apsaugos taisyklių.

Automobilių stiklai, plastikai ir salono įrangos atliekos gali turėti įvairių aplinkai kylančių poveikių. Šių atliekų tvarkymas ir perdirbimas yra svarbus siekiant sumažinti aplinkos poveikį ir išnaudoti šaltinius efektyviai. Štai keletas aspektų, kurie gali būti svarbūs šių atliekų kontekste:

Automobilių stiklai. Stiklo perdirbimas yra techniškai įmanomas ir svarbus aplinkos požiūriu. Perdirbtas stiklas gali būti naudojamas naujų stiklo gaminių gamybai, taip sumažinant natūralių resursų   naudojimą. Tačiau yra iššūkių, susijusių su skirtingų stiklo rūšių (pvz., saugos stiklo) perdirbimu ir kontaminacijos problema, kai stiklą kontaminuoja kitos medžiagos, kurios gali trukdyti perdirbimo procesui.

Plastikai. Dauguma automobilių šiandien turi daug plastiko detalių. Plastiko perdirbimas yra svarbus, nes tai gali sumažinti plastiko atliekų kiekį ir šaltinių naudojimą.

Svarbu rūšiuoti skirtingus plastikus, nes skirtingų rūšių plastikai turi skirtingus perdirbimo procesus ir galimybes. Plastikai, kurių perdirbimas negalimas yra deginamas, šilumos pagalba išgaunant karštą    vandenį ir energiją.

Salono įranga. Salono įrangoje dažnai naudojamos įvairios medžiagos, tokios kaip audinys, oda, plastikas ir metalas. Kai kurios iš šių medžiagų yra perdirbamos. Šios medžiagos gali reikalauti specialių perdirbimo procesų, pvz., odos perdirbimas ar metalo lydinio išgavimas. Įranga, kurios perdirbti nėra tinkamų procesų yra deginama, šilumos pagalba išgaunant karštą vandenį ir energiją.

Turite klausimų?

Iškilus klausimams, pastabos - susisiekite su mumis.
Eiti prie turinio